Back To Top

 • Terapies

  Fundacja „TERAPIES” podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i podobnym, mające na celu wspomaganie rozwoju, podnoszenie jakości i warunków życia oraz kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich i pro zwierzęcych.

 • Terapies

  Nasze psy to nasi partnerzy w pracy – dbamy o ich zdrowie i dobrostan, nie przepracowujemy ich, szkolimy je metodami pozytywnymi. Pracują z odpowiednio dobranymi przerwami na odpoczynek, który jest zależny od rodzaju aktywności przez nich podejmowanych i obciążeń wynikających ze specyfiki pracy w danych warunkach. Nasze psy to nasza miłość i pasja – TO MY MAMY to szczęście, że MOŻEMY Z NIMI pracować. .

 • Terapies

  Naszą kadrę stanowi grupa wysoko wykwalifikowanych osób. Wśród nas są pedagodzy, oligofrenopedagodzy, nauczyciele przedmiotowcy, językowcy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog, psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, logopeda, behawioryści, terapeuci specjalizujący się w pracy z osobami głębiej niepełnosprawnymi intelektualnie, z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapeuci szkoleni w różnych technikach pracy z osobami z dysfunkcjami i zaburzeniami różnego rodzaju.

 • Terapies

  Nasza kadra to także osoby pracujące na co dzień z psami, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dogoterapeuty/kynoterapeuty, na co dzień pracujące z różnymi podopiecznymi w różnych typach placówek – od przedszkoli i szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, przez szkoły i przedszkola specjalne, po ośrodki rehabilitacyjne i domy opieki dla osób starszych. Nasze psy mieszkają z nami, współuczestniczą w naszym codziennym życiu, są stale szkolone i socjalizowane, tak by podołały swojemu trudnemu zadaniu. Właśnie dlatego mamy taki szacunek do naszych czworonogów.

 • Terapies

  I w końcu nasza kadra to osoby pracujące zawodowo z psami – treser oraz osoby samodzielnie szkolące swoje psy do pracy terapeutycznej (po odbytym odpowiednim szkoleniu) oraz pracujące w opiece weterynaryjnej. W skład fundacji wchodzą także osoby pasjonujące się od zawsze psami, choć zawodowo z nimi nie związane. Wspierają nas także nasi partnerzy i wolontariusze.

 tel.
email:

Aktualności

Aktualności

Zespół

Nasze Psy

Nasze Psy

Standardy pracy

   Nasze psy to nasi partnerzy w pracy – dbamy o ich zdrowie i dobrostan, nie przepracowujemy ich, szkolimy je metodami pozytywnymi. Pracują z odpowiednio dobranymi przerwami na odpoczynek, który jest zależny od rodzaju aktywności przez nich podejmowanych i obciążeń wynikających ze specyfiki pracy w danych warunkach. Pracujemy według dokładnie określonych standardów pracy – dotyczą one nie tylko wysokich kwalifikacji naszych terapeutów, ale także co roku certyfikowanych psów terapeutycznych.

   Ocenia się w nich, czy psy nie są agresywne, czy są w dobrej kondycji psychicznej i są zdolne do pracy z naszymi podopiecznymi. Istotna jest również ocena sposobów zachowania się psa w sytuacjach trudnych oraz stopień komunikacji z przewodnikiem.

   Nasze psy to nasza miłość i pasja –  TO MY MAMY to szczęście, że MOŻEMY Z NIMI pracować.


 

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Fundacji Teriapies.

Copyright © 2018 Terapies Rights Reserved.